ΔΕΙΤΕ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Logo_el

EN1090-1:2009

Πιστοποίηση Προϊόντων Μεταλλικών Κατασκευών.

ISO9001:2008

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS).

ISO14001:2004

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS).

OHSAS18001:2007

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (H&SMS).