Στη ΜΕΤΕΚΟ λειτουργούν δύο γραμμές παραγωγής, μία για δοκούς και μία για λαμαρίνες, που ελέγχονται από ένα κεντρικό λογισμικό διαχείρισης παραγωγής, στο οποίο τα μηχανήματα έχουν σταθερή και συνεχή on-line σύνδεση.

Η γραμμή παραγωγής για την επεξεργασία λαμαρινών αποτελείται από 7 μηχανήματα.

 • ESAB Suprarex SXE-P25000 Flame Cutter
 • ESAB Suprarex SXE-P4000 Plasma Cutter
 • Ficep Tipo B25
 • Ficep Tipo D8
 • Ficep Tipo A31
 • Ficep P 1104P
 • Indumac 2 m–Shear (Ψαλίδι)
 • Ficep Kronos 32HP

Mπορούν να επεξεργαστούν λαμαρίνες πάχους από 1 mm έως 100 mm. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει: κοπή, διάτρηση, μαρκάρισμα, δημιουργία πάσου, φαλτσοκοπή και ειδικές εργασίες (φρέζα, καθάρισμα τρύπας). Η ημερήσια παραγωγική δυνατότητα ανέρχεται στους 20 τόνους.

Η γραμμή παραγωγής για την επεξεργασία δοκών αποτελείται από 9 μηχανήματα του οίκου FICEP Ιταλίας.

 • HP16T6
 • 1203DJBV
 • 1004DZTT
 • 601 DDB
 • 453 DXB
 • 1103DFB (2 μηχανήματα)
 • 1203 DJB
 • 1204 DJRC

Mπορούν να επεξεργαστούν δοκούς που φτάνουν τα 1250 mm σε ύψος και γωνίες από L30x3. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει: κοπή, διάτρηση, μαρκάρισμα, δημιουργία πάσου, ειδικές κοπές (ξεφαρδίσματα, ξενυχιάσματα) και ειδικές εργασίες (φρέζα, καθάρισμα τρύπας). Η ημερήσια παραγωγική δυνατότητα ανέρχεται στους 80 τόνους.

Όλα τα προϊόντα μπορούν να αμμοβολιστούν και να ασταρωθούν σε δύο κλειστά τούνελ αμμοβολής – βαφής με προθέρμανση και δύο φούρνους στεγνώματος των οίκων OMSG και SAVIM Ιταλίας και Wheelabrator Γερμανίας. Η ποιότητα της αμμοβολής είναι Sa 2,5 και το αστάρι μπορεί να υποδειχθεί από τον πελάτη κατά περίπτωση.

Οι μορφές συγκόλλησης που εφαρμόζονται είναι:

 • Συγκολλήσεις σύρματος MAG (135) μέσω 30 συγκολλητικών μηχανών Fronius TPS 400 & TransPuls Synergic 4000 πιστοποιημένους συγκολλητές βάση του ISO 9606
 • Συγκολλήσεις βυθιζόμενου τόξου SAW (121) μέσω 4 συγκολλητικών μηχανών (2 σταθερές Corimpex, βαποράκι και πούμα)
 • Συγκολλήσεις ηλεκτροδίου ΜΜΑ (111) βασικού ηλεκτροδίου
 • Συγκολλήσεις διατμητικών ήλων με κεραμικό δαχτυλίδι (783) διαμέτρου από 12-25mm

Όλες οι μορφές συγκόλλησης είναι πιστοποιημένες με αντίστοιχα PQR και διαδικασίες συγκόλλησης WPS αλλά και οι αντίστοιχοι συγκολλητές βάση των αντίστοιχων διεθνών πιστοποιητικών.

Συγκολλήσεις βυθιζόμενου τόξου (SAW), υψηλής απόδοσης και ποιότητας, υλοποιούνται με τρεις τρόπους:

 • σταθερή γραμμή συγκόλλησης διατομών τύπου Ι ή box, σταθερής ή πρισματικής διατομής Corimpex. Πριν από την συγκόλληση, υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των ακμών των προς συγκόλληση κομματιών αλλά και καθαρισμού της περιοχής όπου θα γίνει η συγκόλληση από το αστάρι
 • βαποράκι ESAB
 • βραχίονας πούμα Passerini

Όλες οι διαδικασίες έχουν δομηθεί βάση των ISO14171 (σύρμα), ISO14174 (σκόνη) ISO 9, EN 1090 και ISO 14732.