ΜΕΛΕΤΕΣ

Με τη χρήση εξελιγμένων λογισμικών όπως τα INSTANT και ROBOT, η ΜΕΤΕΚΟ εκπονεί στατικές μελέτες με στόχο την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών του πελάτη, μέσα από ποιοτικές λύσεις ελεγχόμενου κόστους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΜΕΤΕΚΟ διαθέτει:

  • CNC μηχανολογικό εξοπλισμό
  • Κλειστό τούνελ αμμοβολής-βαφής
  • Κλειστό βαφείο έκτασης 2.500 τμ
  • Αυτοματοποιημένη γραμμή συγκόλλησης δοκών εώς 3,2m αποτελούμενη από δυο συγκολλητικές μηχανές.

Στη METEKO, η άψογη εργασία συναντά την ιδιαίτερη προσοχή στην ολοκλήρωση εγχειρημάτων εντός προϋπολογισμού και εντός χρόνου. Η εταιρία διαθέτει πιστοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης και πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές από τους οίκους Moody’s, TÜV και Lloyd’s.

Χάρη στο εσωτερικό σύστημα ελέγχου ποιότητας που διατηρεί και στο κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό της, είναι εγκεκριμένη να πραγματοποιεί μη καταστροφικούς ελέγχους με διεισδυτικά υγρά και υπερήχους. Η βιομηχανοποιημένη παραγωγή της ΜΕΤΕΚΟ αγγίζει τους 750 τόνους το μήνα.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης της παραγωγής, η ΜΕΤΕΚΟ διαθέτει εξοπλισμό CNC για τη λειτουργία του οποίου θέτει σε εφαρμογή τα λογισμικά STRUCAD, TEKLA και AUTOCAD. Τα παραγόμενα αρχεία τύπου CAM εξασφαλίζουν απόλυτα ελεγχόμενες εργασίες κοπής και διάτρησης με ελαχιστοποιημένη πιθανότητα λάθους.

Η συνδυασμένη χρήση των ανωτέρω επιτρέπει την 4D και 5D παρακολούθηση των έργων δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες στους πελάτες μας.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Η ΜΕΤΕΚΟ δίνει έμφαση στην ασφάλεια και την άρτια ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, η ανέγερση των κατασκευών πραγματοποιείται από συνεργεία της εταιρίας.