Μεταλλική κατασκευή FCC για ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο

Κατάσταση:Υπό κατασκευή
Προϋπολογισμός:900,000€
Κατηγορία:Βιομηχανικές
Κατασκευές
Πελάτης:ΕΛΠΕ ΑΕ